0909 38 78 68

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Content Marketing

TUYỂN DỤNG CONTENT MARKETING QUYỀN LỢI Mức lương: 8 – 10 triệu (Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm). Mức thưởng hấp dẫn khi

Lễ Tân Hành Chính

TUYỂN DỤNG LỄ TÂN HÀNH CHÍNH QUYỀN LỢI Mức lương: 7 – 9 triệu, kèm hoa hồng theo doanh thu thực tế. Được tham gia