0909 38 78 68

Hành chính lễ tân

Hành chính lễ tân

Lễ Tân Hành Chính

TUYỂN DỤNG LỄ TÂN HÀNH CHÍNH QUYỀN LỢI Mức lương: 7 – 9 triệu, kèm hoa hồng theo doanh thu thực tế. Được tham gia