0909 38 78 68

TIN TỨC

TIN CÔNG TY
TIN THỊ TRƯỜNG BĐS

BÀ RỊA – VŨNG TÀU PHÁT TRIỂN MẠNH KINH TẾ BIỂN

Hiện nay, với sự phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng sự tăng trưởng xanh là mục tiêu của của Bà Rịa – Vũng Tàu đang hướng tới. Nền kinh tế biển là một trong những yếu có đóng góp quan trọng

đối tác chiến lược